Fortsatt lunk på ön

Livet går sin gilla gång här nere och dessutom går träningen bra som tur är. Nya pers har noterats, 115 kg i överstöt och dessutom 8,07 på Teeter. I onsdags blev det ett kvalitativt blockpass med Erik Karlsson och häckfantomen Philip Nossmy som gick bra. Det känns att man inte för så länge sedan var […]