Mobilnummer återställt


Mitt gamla mobilnummer har nu kommit åter så hädanefter kan ni ringa på det ni som önskar få tag på mig.

Leave a Reply